O nás - Vaněk Welding

Historie společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. etapa: Počátek odborného poradenství a specifických služeb v oblasti svařování sahá do roku 2008, kdy zakladatel firmy, pan Karel Vaněk, začal pracovat ve společnosti Škoda Welding v Plzni jako inspektor svařování, auditor systémů jakosti a zkušební komisař. Jedním z jeho prvních spolupracovníků a rádců byl pan Jiří Roch, dlouholetý procovník Škody Plzeň a odborník  na svařování. Současně s prací ve Škodě Welding Plzeň, začal podnikat jako OSVČ pod názvem KV Welding. V TZÚS Praha od r. 2008 zastává funkci technického experta pro svařování a nyní i vedoucího auditora.

II. etapa: V roce 2010 podstoupil pan Karel Vaněk, jako fyzická osoba akreditaci Českého institutu pro akreditace ČIA o.p.s. a získal OSVĚDČENÍ č. 4048 pro inspekce při kvalifikacích postupů svařování WPQR.

III. etapa: V červnu 2012 byla založena právnická osoba VANĚK WELDING s.r.o. a v tomto roce se společnost stala spolupracujícím členem CWS ANB .V roce 2012 do firmy nastoupila administrativní pracovnice paní Olga Vaňková a o rok později inspektor NDT pan Michal Vaněk.

IV. etapa: V dubnu  roku 2013, na základě auditu ČIA o.p.s., bylo vydáno OSVĚDČENÍ o akreditaci pro VANĚK WELDING s.r.o., rovněž byl rozšířen předmět akreditace o provádění inspekcí při nedestruktivních, vizuálních a penetračních zkouškách.

V. etapa: V roce 2014 pan Michal Vaněk úspěšně absolvoval kurz a získal DIPLOM mezinárodní svářečský technolog. Stal se tak dalším plnohodnotným pracovníkem společnosti schváleným auditory ČIA o.p.s., pro činnosti v NDT a svařování.

Současnost

Jsme malá firma se třemi zaměstnanci a šesti externími spolupracovníky. Co do rozsahu činnosti v oboru svařován, ovšem patříme k těm významnějším. Našimi zákazníky jsou výrobci svařovaných dílců a konstrukcí z celé české republiky, od Chebu až po Třinec. Naše služby využívají i zahraniční firmy z Rakouska, Německa a Ruska...Certifikáty a protokoly z různých kontrol a zkoušek vydané naší firmou je možné vystopovat, kromě většiny zemí EU i v Austrálii, Japonsku, Číně, Indii, Chile, Africe, na Filipínách...

Naše vize

VANĚK WELDING s.r.o. je firmou, poskytující téměř komplexní rozsah služby v oblasti svařování. Disponuje dostatečným množstvím prostředků, kvalitním schváleným vybavením a zařízením a v neposlední řadě kvalifikovaným a ochotným personálem.

Pět členů našeho týmu (včetně  externích pracovníků) je držitelem Diplomu Evropský svářečský inženýr/technolog a vlastní více než deset Certifikátů pro provádění kontrol různými NDT metody.

Kontakt

Vaněk Welding s.r.o. Svrčovec 85
339 01 Klatovy
Czech republic
Jednatel
732 515 185
Asistentka jednatele
704 143 103
Administrativa
777 705 699

Účetnictví a mzdy
704 143 103
michalv82@seznam.cz