VANĚK WELDING S.R.O.

Svrčovec 85, 339 01 Klatovy, CZ 

IČ: 291 57 862, DIČ: 291 57 862   

  Jednatel – auditor                        Karel V A N Ě K           Mob. 603523178             E-mail. vanek.ewt@centrum.cz    

Jednatel - Svařování a NDT            Michal V A N Ě K        Mob. 732 515 185            E-mail. michalv82@seznam.cz
Administrativa                          Olga V A Ň K O V Á         Mob. 777 705 699            E-mail. vaweld@seznam.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:       Michaela Kmochová        Mob. 704 143 103

Mittelsperson für deutschsprachige Kunden     
Ing Vojtěch Čertík, EWE   Mob. +420 602 757 352     vojta.certik@volny.cz    
Worker for English-speaking customers

Bc. Kateřina Vondrová         Mob. +420 734 432 067      vondrova@tzus.cz     

PERSONÁL - CERTIFIKÁTY 

Karel Vaněk
Michal Vaněk

KVALIFIKACE FIRMY  

Kontakt

Vaněk Welding s.r.o. Svrčovec 85
339 01 Klatovy
Czech republic
603 523 178
732 515 185
777 705 699

Účetnictví
704 143 103
vanek.ewt@centrum.cz