ZKOUŠKY SVÁŘEČŮ, OPERÁTORŮ A PÁJEČŮ

dle: ISO 9606-1 až 6; ISO 14 732; EN 17 660; ISO 13 585

 

   Provedení zkoušky svářečů...

Naši dva zkušební komisaři (zkouší pod CWS ANB - TÜV SÜD a CS LLOYD) provedou nové i periodické zkoušky: 

  • svářečů (dle ISO 9606-1 až 6), 
  • operátorů (dle ISO 14732) a
  • páječů (podle ISO 13 585). 

Zkoušky probíhají při splnění stanovených podmínek přímo na pracovišti výrobce. Zkouška se skládá z části teoretické (test) a praktické (svar).

   Příprava svářečů ke zkoušce 

Před provedenímí vlastních zkoušek svářečů, musí žadatel (zaměstnavatel) ve spolupráci se svářečským dozorem provést následující úkony:

SD - svářečský dozor:

Podle požadavků na kvalifikaci svářeče (druh svaru, tloušťka a druh svařovaného materiálu, metoda a poloha svařování, atd.) zpracuje SD postupy svařování WPS/pWPS.

SD připraví vzorky materiálu a svářeče ke zkoušce.
  • Rozměry materiálu k provedení zkoušek svářečů.
  • Plechy rozměr: BW i FW 2x 200 x 125 mm.
  • Doplňkový FW: 1vrstvý, PB, tl. min. 10 mm.
  • Trubka průměr xx: délka jednoho ks 150mm – 2 ks

   Průběh zkoušky svářečů

Svaření zkušebního vzorku:

Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k provedení zkoušky svářečů. Svářeč svaří před zkušebním komisařem vzorky a podstoupí zkoušky z teorie (test).

Vyhodnocení zkoušky:

Zkušební komisař provede VT kontrolu vzorků + mechanické zkoušky (rozlomení/ohyb). Pokud bude požadována zkouška podle PED 2014/68/EU, odveze komisař vzorky na RT/UT.

Certifikát svářeče: 

Na základě výsledků zkoušky, předá zkušební komisař podklady zkušebnímu orgánu (TÜV SÜD, nebo CS LLoyd)), který nechá u CWS ANB vystavit Certifikát svářeče.

Školíme i svářeče dle ČSN 050705 a vydáváme  "Oprávnění"

Ke stažení:

Instrukce k provedení zkoušky.doc 

Komisař - Lloyd-K.Vaněk.pdf

Komisař - Lloyd-M.Vaněk.pdf 

 

Kontakt

Vaněk Welding s.r.o. Svrčovec 85
339 01 Klatovy
Czech republic
Jednatel
732 515 185
Asistentka jednatele
704 143 103
Administrativa
777 705 699

Účetnictví a mzdy
704 143 103
michalv82@seznam.cz